C C C C A+ A A- X

Свидетелство за съдимост

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:

1. Заявление по образец (формуляр ще Ви бъде предоставен безплатно на място в бюро "Съдимост"). В раздел Други – Образци , могат да се видят различните образци на заявленията.

2. Лична карта;

3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Кубрат за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в деловодството на РС-Кубрат " - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Кубрат за държавни такси).

Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?

1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

* Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.
2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Кубрат се издава в рамките на същия ден, в който подавате заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Кубрат се издават в срок от 3 дни.

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация