C C C C A+ A A- X

Новини

Съдия Петко Монев встъпи в длъжност.

18 юли 2023

Петко Монев встъпи в длъжност „съдия" в Районен съд - Кубрат след спечелен конкурс Петко Петров Монев встъпи в длъжност „съдия" в Районен съд -Кубрат на 11.07.2023 г. Той спечели конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия" в районните съдилища, обявен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 24.01.2023 г. Съдия Монев положи клетва и подписа акта за встъпване в длъжност пред Общото събрание на съдиите и административния ръководител -председател на Районен съд - Кубрат съдия Албена Великова, и съдебните служители. Съдия Монев е от Добрич. Завършил е Езиковата гимназия „Гео Милев" в родния си град и специалност „Право" във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", Работил е като юрисконсулт в две нотариални кантори и адвокатско дружество, има юридически стаж и като помощник нотариус. В Районен съд - Кубрат съдия Монев ще разглежда граждански и наказателни дела.

Със Заповед на Административния ръководител-Председател на РС-Кубрат от 29.06.2023 г. бе разпоредено разпечатването на служебния архив на нотариус Иванка Башева-Йорданова

3 юли 2023

Във връзка с постъпило искане от Председателя на съвета на Нотариусите на Нотариалната камара на Република България и поради настъпили обстоятелства по чл.35, т.2, предл. първо от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - загубване на правоспособност поради смъртна нотариус Иванка Петкова Башева-Йорданова, със Заповед на Административния ръководител - Председател на Районен съд -Кубрат от 29.06.2023 г. бе разпоредено разпечатването на служебния й архив, предаването му на нотариус Сейхан Касим Садък, per. № 004 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд - Кубрат и унищожаване на печатите на нотариус Башева-Йорданова. Посочените действия следва да се извършат от двама представители на Нотариалната камара, съдията по вписванията, като представител на РС-Кубрат и нотариус Сейхан Садък. Служебният архив, след предаването му ще се съхранява в кантората на нотариус Сейхан Садък.

Със Заповед от 09.06.2023 г. Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кубрат разпореди запечатване на служебния архив на нотариус Иванка Петкова Башева – Йорданова , която почина на 04.06.2023 г.

14 юни 2023

Със заповедта Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кубрат постанови на 13.06.2023 г. да бъде извършено запечатване на служебния архив на нотариус Иванка Петкова Башева - Йорданова от комисия. Законът за нотариусите и нотариалната дейност регламентира като основание за загубване на правоспособността и запечатване на служебния архив настъпилата смърт на нотариуса. Запечатването е поискано от наследниците на починалата, каквото задължение им вменява законът. Служебният й архив е запечатан на 13.06.2023 г., за които действия е съставен протокол с опис. На основание чл. 22, ал. 7 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, за извършените действия Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кубрат уведоми Нотариалната камара.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация