C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Съдия по вписванията

Работно време

  • 09,00 - 17,00
  • тел. 0848 7-24-60

ул. Цар Иван Асен II  № 4, ет 1, ст.4

Лора Ганчева

Съдия по вписванията

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, II - етаж, Стая № 2

тел. 7-24-60

Магистрати

ул. Цар Иван Асен II № 4, ет. 2, ст.14

Диана Петрова - Енева

Районен съдия

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, II - етаж, Стая № 19

Петко Петров Монев

Районен съдия

гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4, ет.2, ст. № 14

Административен секретар

административен секретар

административен секретар

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, II - етаж, Стая № 11

тел. 7-25-63

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • 09.00 до 17.00 часа

РС- Кубрат, ул. Цар Иван Асен II № 4, ет. 1, стая 1, тел. 7-21-22

email:  sisrskubrat@gmail.com

тел. 0848 7-21-22

Служба по вписванията

Работно време

  • 10.00-15.00

РС-Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II №4, ет. 1, стая 4, тел. 7-25-12

Ръководство

ул. Цар Ивана Асен  II  № 4, ет. 5 ст.15

Албена Великова

Административен ръководител – Председател

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, II - етаж, Стая №12

+359 (848) 7-21-10

rs_kubrat@abv.bg

Съдебни зали

Заседателна зала

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, I - етаж, Стая № 6

Съдебна зала № 1

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, I - етаж, Стая № 4

Съдебна зала № 2

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, I - етаж, Стая № 5

Бюро съдимост

Работно време

  • 09.00 - 17.00 часа

Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Кубрат.  То е разположено на първи етаж и работи с граждани непрекъснато от 9:00 до 17  ч., тел. 0848/72723

Със  свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.

съдебен деловодител бюро съдимост

съдебен деловодител бюро съдимост

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, I - етаж, Стая № 8

тел. 7-27-23

Съдебни секретари

Съдебни секретари

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, I - етаж, Стая № 9

Системен администратор

Системен администратор

Системен администратор

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, II - етаж, Стая № 14

тел. 0899234461

Канцелария граждански и наказателна

Работно време

  • 09.00-17.00 часа

РС-Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4, ет. 1, стая 7, тел. 0848 7-51-06

Електронна поща:  rs_kubrat_delovostvo@abv.bg

Канцелария граждански и наказателна

7300, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4, ет.1, стая 7

тел: 0848/7-51-06

rs_kubrat_delovostvo@abv.bg

Държавен съдебен изпълнител

Работно време

  • 09,00-17,00
  • тел. 0848-7-20-51

ул. Цар Иван Асен II № 4, ет. 2

email:  sisrskubrat@gmail.com

Райме Мехмедова

Държавен съдебен изпълнител

7300, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ №4, II - етаж, Стая № 20

тел. 7-20-51

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация